Supplement

Dikt, Dreyer 1988

Supplement

Under jorden

Tunge klokker
vipper opp og ned
opp og ned
De sender klokkeklang
utover tause fjell

Klokkene, som tror de
klinger for luftens
krystaller og
evighetens hvite kaktusblomst

ser ikke
at under jorden
plukkes klokkeklangen ned
og legges foran innganger
hvor vi plasserer fottøy
før vi går inn.