Tone Marie Roren

«Å skrive er en indre nødvendighet. Å la være gjør vondt.»

Jeg er utdannet sykepleier og gestaltterapeut. Som sykepleier har jeg arbeidet på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Som gestaltterapeut har jeg ledet selvutviklingsgrupper og hatt enkeltklienter i terapi. På begge disse arenaene er møtet med enkeltmennesket det som løfter meg og gir meg energi. Et menneskemøte kan være vakkert. Noen ganger er det magisk. 

Jeg er født og oppvokst i Nord-Norge med et nært forhold til natur. Naturen er for meg symbolet for den skapende kraften bak alt liv. Å være i den gir meg glede og ro. 

Jeg lever et levende liv med dem jeg er aller mest glad i. Her lærer jeg noe om å elske og å bli elsket. 

Til sammen er dette erfaringsbakgrunner som er med på å prege min skriving. 

 
 
Tone_Marie_Roren.jpg

Lesning

 

Jeg leser egne dikt og tekster – i sammenhenger som oppleves meningsfulle. 
Prisene er angitt i henhold til Norsk Forfattersentrums minstesats for opplesning.