Med fjærpenn

Jeg vil skrive med fjærpenn
på mykt papir.
Jeg skal se til at ordene flyr.
Jeg vil kle av meg natten
og bre den ut.
Jeg vil skrive meg inn
i et eventyr.

Jeg vil hente inn lyset
den ytterste dag.
Jeg vil legge mitt hjerte i jord.
Jeg vil seile på stjerner
og våkne i vann.
Jeg vil finne
det innerste ord.

Jeg vil gå uten sko
på veier av grus.
Jeg vil le fra det høyeste spir.
Jeg vil ringe med klokker
i alle land.
Jeg vil skrive med fjærpenn
på mykt papir.